Épületetek tervezése során, a kivitelezési tervdokumentáció készítésekor figyelembe kell venni a munkavédelemre vonatkozó szabályok meghatározott előírásait. A tervdokumentáció készítőjének figyelembe kell vennie a különböző munkafolyamatokat, és munkaszakaszokat. Meg kell határozni az adott építési munkahely sajátosságainak figyelembevételével, a munkavégzésre vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági követelményeket, ezeket a feladatokat az építési munkahelyek koordinátora végzi.

 

A kiviteli terv készítése során:

  • A biztonsági és egészségvédelmi terv szakmai ellenőrzése.
  • Az építmény és az építési technológia jellemzői alapján az egészség és biztonság célszerű követelményeink összeállítása az esetleges későbbi munkák biztonsága érdekében.
  • A megelőzés és a biztonság általános alapelvei megvalósításának összehangolása.
 

Építési tevékenység során:

  • A különböző követelmények megvalósulásának összehangolása.

  • biztonsági és egészségvédelmi terv szükséges kiegészítése.

  • Közreműködés az építési munkahelyen egyidejűleg tevékenykedő, illetve egymást követően felvonuló munkáltatók között, a tevékenységek összehangolásában.

  • A munkafolyamatok ellenőrzésének összehangolása.

 

Mentési terv

Az építési munkahely sajátosságait figyelembe véve, meg kell határozni a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági követelményeket.

mentési tervben azokat az intézkedéseket dolgozzuk ki, amelyek a veszélyek kiküszöbölését szolgálják.

 
Az építési munkahelyek koordinátori feladatai, elméleti és gyakorlati szaktudást igénylő szaktevékenység, ezért bizzon meg minket a feladat elvézésével!